Adatkezelési tájékoztató

1. Az adatkezelő neve, címe és elérhetősége

Makro-Stúdió Bt. (a továbbiakban: "Szolgáltató")

Cím: 1174 Budapest, Rákosmezei repülők útja 8/1. (csak levelezési cím, nem ügyfélszolgálat)
E-mail: kukac

2. Az adatkezelés megnevezése és jogalapja

Adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján az internetes honlapon, letölthető, vagy online elérhető alkalmazáson keresztül regisztrált felhasználók esetében.

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 3. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

3. A kezelt adatok köre

3.1 Tárolt információk

A regisztráció folyamán a felhasználókat a következő adatokat kell megadnia magáról: keresztnév, születésnap, lakóhely városa, nem, e-mail cím. A belépés után további adatok megadása önkéntes. A megadott adatokhoz - az e-mail cím és a beállított privát adatok kivételével - a Szolgáltatás összes felhasználója hozzáfér.

3.2 Közösségi adatok

A felhasználó döntése alapján egyéb közösségi tevékenységhez kapcsolódó adatok: képfeltöltések, üzenetek, a felhasználó saját vagy nem saját tartalma, melyet a kép/videó feltöltés használatával a szolgáltatáson keresztül jelenít meg.

3.3 Számítógépes információk

A szolgáltatás használata során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. Szolgáltató a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal.

4. Az adatkezelés célja

4.1 A felhasználó azonosítása

A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó azonosítása, valamint a megrendelt szolgáltatás (értesítések) kiküldésének lehetősége. Az adatkezelő jogosult arra, hogy a felhasználó regisztráció során megadott e-mail címére a szolgáltatással összefüggő e-mail értesítéseket, hírlevelet küldjön, mely nem hirdetés, hanem a szolgáltatással kapcsolatos eseményeket, híreket tartalmazza. A felhasználónak lehetősége van az e-mail értesítőkről leiratkozni, erről tájékozódhat az e-mailben található Értesítések módosítása / Leiratkozás linken keresztül, leiratkozhat az oldalon belépve a Profilom / Beállítások menüpontban az E-mail értesítések alatt. Az adatokat Szolgáltató felhasználhatja statisztikai célokra, továbbá arra, hogy a honlap látogatása során a letöltött oldalakon, és az azokon megjelenő hirdetési csíkokon (banner) személyre szabott reklámok, tartalmak jelenjenek meg.

4.2 Önkéntes adatok megadása

A felhasználó önkéntes tevékenységének következtében az adatlapon megjelenő vagy a profilban a felhasználó döntése alapján megadott adatok esetében az adatkezelésének célja belső internetes közösség alkotása, a felhasználók azonosítása. Az adatokat Szolgáltató felhasználhatja statisztikai célokra, továbbá arra, hogy a honlap látogatása során a letöltött oldalakon, és az azokon megjelenő hirdetési csíkokon (banner) személyre szabott reklámok, tartalmak jelenjenek meg.

4.3 Közösségi tevékenységek

A felhasználó önkéntes döntése alapján a közösségi tevékenységhez kapcsolódó adatok esetében az adatkezelés célja internetes közösség kommunikációjának elősegítése, digitális tartalommegosztás, önkifejezés és az ezekben történő kereshetőség lehetőségének a biztosítása. Az adatokat a szolgáltató felhasználhatja statisztikai célokra, továbbá arra, hogy a honlap látogatása során a letöltött oldalakon, és az azokon megjelenő hirdetési csíkokon (banner) személyre szabott reklámok, tartalmak jelenjenek meg.

4.4 Statisztikai adatok tárolása

A szolgáltatás használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és írásos hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra a hatóságok részére.

A Weboldal használata közben a látogatási adatokat a Google Analytics programmal követjük nyomon. Ezeket az adatokat a Google tárolja, amely szerverei a világ több pontján találhatóak meg. Ezeket az adatokat, melyek nem számítanak személyes adatoknak, a Google harmadik felek számára is elérhetővé teheti statisztikai célokból. Erre a gyakorlatra Szolgáltatónak nincs befolyása.

5. Az adatkezelés időtartama

5.1 Kötelező adatok

A regisztráció során felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében, amíg a felhasználó tagja a közösségnek, nem törölt regisztrációja van a Szolgáltatáson. A felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 5 munkanapon belül a Szolgáltató törli az adatokat. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt követ el, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon a Szolgáltató a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát azonnal törölheti.

5.2 Kiegészítő és közösségi adatok

A felhasználó döntése alapján a profilban megadott adatok esetében, amíg a felhasználó önkéntes döntése alapján azok megjelennek, illetve személyre szabott reklámok / tartalmak esetében, amíg a szolgáltató által biztosított leiratkozási lehetőséggel a felhasználó nem él.

A felhasználó döntése alapján az egyéb közösségi tevékenységhez kapcsolódó adatok esetében, amíg a felhasználó önkéntes döntése, tevékenysége alapján azok megjelennek, vagy amíg a szolgáltató által biztosított törlési lehetőséggel a felhasználó nem él, illetve személyre szabott reklámok, tartalmak esetében, amíg a szolgáltató által biztosított leiratkozási lehetőséggel a felhasználó nem él.

Szolgáltató a Felhasználási Feltételekben meghatározott feltételek esetén átmenetileg korlátozhatja a felhasználó működését a szolgáltatásban. Ebben az esetben adattörlésre nem kerül sor.

6. A személyes adatok törlése

A felhasználó törölheti saját fiókját, saját akaratából. Ehhez be kell lépnie az oldalra a saját, korábban regisztrált email címével és jelszavával, majd a Profilom menüben található Beállítások almenü alatt található Regisztráció törlése linkre kell kattintani.

A felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét e-mailben a kukac címre is eljuttathatja. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat.

Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre.

7. Személyre szabott tartalmak

A felhasználók érdeklődési körének megfelelően a szolgáltató személyre szabott tartalmakat, reklámokat jeleníthet meg a honlap látogatása során letöltött oldalakon, amelyek egyben számára hasznosabb, érdekesebb információkkal szolgálnak. A hirdetési csíkok és a személyre szabott tartalmak kiosztása gép által történik, a kiosztás során személyes adatok nem kerülnek átadásra, feldolgozásra, az adatok elemzése, vizsgálata nem szükséges.

A kimenő, értesítő levelek alján megjelenő hirdetések nem tekinthetőek személyre szabott reklámnak, a reklámok véletlenszerűen kerülnek a kimenő értesítő levelek aljára, ezek esetében Szolgáltató személyes adatokat nem kezel.

8. Adatbiztonsági intézkedések

A személyes adatokat a Magyarország Köztársaság területén a RackForest Kft. szervertermében telepített, 24 órás őrzéssel védett, dedikált szervereken tároljuk.

9. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A regisztrált és belépett Felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

10. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. A Szolgáltató kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a kukac címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett.

A felhasználók kérhetik adataik törlését, a 6. pontban meghatározottak szerint.

11. Jogérvényesítési lehetőségek

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is (dr. Jóri András adatvédelmi biztos, 1051 Budapest, Székhely: Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40. A felhasználó fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) is. További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársát a kukac e-mail címen.