Mottók

A múlt elemzése segít a jelen problémáinak értelmezésében.
Amikor az ember kis kortyokban issza a vizet, mindig a forrásra kell gondolnia.
Mihelyst tudjátok, hogy mi a kérdés, érteni fogjátok a választ is.
A bölcsnek több haszna van az ellenségeiből, mint az ostobának a barátaiból.
A szerelem karmaiban megszűnik minden bölcsesség.
Ha csak a szemedre támaszkodsz, elgyengül a többi érzéked.
Ha tudsz, légy bölcsebb, mint a többi ember, de ne hozd a tudtukra.
A gondolat, akár kimondják, akár nem, valóságos dolog, és ereje van.
Légy fül, ha hallani kell; légy szem, ha látni kell; légy kéz, ha tenni kell.
Ne üvöltsön az akaratod, ha a hatalmad suttogása is elég!
Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt, amire szükségem van!
Ellenségeinken mérhetjük fel, milyen magasan állunk.
Ha az életben érvényesülni akarunk, színleljünk ostobaságot, és legyünk eszesek.
Bölcsesség jóság nélkül cselvetés és árulás.
Az embernek nem kell megmásznia a hegyet ahhoz, hogy tudja: magas.
Szigorú tekintetét a büszkeség kövekbe vési, a szeretet virágokban rejti el.
Csak a víz tudja igazán, hogy mi a vízszintes.
A természetben nincsenek jutalmak és büntetések, csak következmények.
Ha nem kívánunk nagyon sokat: minden ajándék.
A szenvedélyek esztelenségét mindig többre becsültem a közöny bölcsességénél.